「N-BOX」が2023年度上半期 新車販売台数 第1位を獲得 | Honda 企業情報サイト
本田技研工業の広報発表ニュース - 本田技研工業の広報発表ニュース - Hondaの軽自動車「N-BOX(エヌボックス)」の2023年度上半期(4~9月)における販売台数が100,409台となり、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得しました。
global.honda