LuckyNiki: รูเล็ต / Roulette กลยุทธ์ - LuckyNiki
LuckyNiki: รูเล็ต (Roulette) อีกหนึ่งในเกมคาสิโน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำของคาสิโนทุกที่เลยก็ว่าได้ มั่นใจว่า ไม่มีใครไม่รู้จักรูเล็ตแน่นอน เพราะเป็นเกมเดิม
luckyniki.infogap.net