Central Plaza Pinklao:ร้าน Pomelo - PomeloFashion
PomeloFashion Central Plaza Pinklao, 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น2 ห้องเลขที่ 233 ■เวลาเปิดทำการ จันทร์ - อาทิตย์10:00 - 22:00 น.
pomelofashion.infogap.net